اسطوره‌ها هشدار می‌دهند

در این نشست، مانی کلانی، مؤلف کتاب «اسطوره‌ها هشدار می‌دهند» ابتدا مبانی نظری دوتایی‌های معروف نظیر تاریکی/روشنی، زن/مرد و شهر/روستا و نیز نقش مهم آن‌ها در شکل‌گیری تفکر انسانی را تشریح خواهد کرد. پس از آن با تکیه بر نتایج حاصل از تحقیق میدانیِ رساله‌ی دکتری‌اش، نمونه‌های واقعی مواجهه‌ی بعضاً پرچالش آدم‌ها با این پدیده‌های […]

اسطوره‌ها هشدار می‌دهند بیشتر بخوانید »